Вижте Ценоразписа На КАТ! Разберете Колко Ще Ви Струва, Ако Карате С Превишена Скорост!

I. Глоби за превишена скорост в НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 
1. За превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. За превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. За превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
4. За превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 200 лв.);
5. За превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 300 лв.);
6. За превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 350 лв.) и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

II. Глоби за превишена скорост извън НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

1. За превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. За превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. За превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
4. За превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 150 лв.);
5. За превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 200 лв.);
6. За превишаване над 50 km/h – с глоба 600 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 300 лв.), като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

III. Глоби за превишена скорост в НАСЕЛЕНИ МЕСТА (отнася се за водачи на обществен превоз на пътници и опасни товари):

1. За превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. За превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. За превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 150 лв.;
4. За превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 500 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 150 лв.);
5. За превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 800 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 150 лв.);
6. За превишаване над 50 km/h – с глоба 1000 лв. (влиза в сила от 21.01.2017г., до тогава е 500 лв.); и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Когато нарушението по точка от 1 до 5 за I, II и III е повторно, Глоби за превишена скорост e предвидената за съответното нарушение парична глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по точки 6 за I и III – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.

Когато нарушението по точка от 4 до 6 за I, II и III е системно, Глоби за превишена скорост сa предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.

Съветва ме Ви да карате разумно и да спазвате законите! Не забравяйте, че не сте сами на пътя, а катастрофата става за части от секундата и носи трайни доживотни последици! Безаварийно шофиране!

Източник: gechev.com