Да пием за хората, които останаха завинаги в зоната на приятелството и тези снимки го доказватДа бъдеш в и извън зоната на приятелството е една от най-горещите теми в днешно време. Хората имат различни мнения относно приятелството. Това е една от най-дискутираните теми. От друга страна, някои твърдят, че това е просто състояние на ума. Както и да е, колегите от “Bright Side” са събрали някои епични хора и тяхната борба с приятелската зона.

1.Аплодисменти за мажоретката!

2.Съжалявам дами, но вече съм като брат на някой друг

3.От страниците на историческите книги

4.Официално лого на “приятелска зона”

5.Надолу към земята в зоната