Доказателството, защо не трябва да спорите с глупаци

Глупакът не знае, че е глупак, а и не иска да знае. — Венцеслав Константинов

Глупакът винаги има само глупави приятели. — Клод Адриан Хелвеций

Глупостта, както и времето, никога не свършва. — Александър Фюрстенберг

Източник: gnezdoto.net