Една красива приказка за истинската, изгарящата, осмисляща живота Любов

Една красива приказка за истинската, изгарящата, осмисляща живота Любов…

Той беше Огън, горящ пламенно и буйно. Само с едно докосване запали безпощадно сърцето й…

Тя беше просто Свещ – обикновена, бледа, която мечтаеше с малкия си пламък да озари света. Преди години безмилостно я бяха угасили и с това я бяха обрекли на болезнена тъга и горчива самота…

Мракът продължи дълго, много дълго време. Чак до срещата й с Огъня. До мига, в който му отдаде сърцето, душата и тялото си. И с цялата си същност се обрече на него…

А той… беше безпощаден към нея. Не се поколеба да я запали, за да види как пламъкът отново гори в нея…

А тя… с огъня в сърцето си, светеше ярко и огряваше много по-силно от преди. О, колко щастлива се чувстваше! Колко значима, пълноценна и жива…

Докато в един момент не усети как се топи. Осъзна, че с всеки изминал миг се смаляваше и светлината, която излъчваше пламъчето й…

Но дори и тогава Свещта не се натъжи. Не, тя беше щастлива! Защото обичаше този Огън повече от себе си. Огън, който я унищожаваше. Осъзнаваше, че умира заради него. Но знаеше, че и живее истински, благодарение на него…

Знаеше, разбираше, усещаше, че краят й е близо, че скоро ще умре. Но малката Свещ не страдаше, не съжаляваше. Единственото, за което съжаляваше, беше, че тогава щеше да изчезне и той! Щеше да го загуби и него – Огънят, който й показа какво е Любовта…

***

Казват, че Любовта не боли. Аз не вярвам в това. Казват, че Любовта не причинява сълзи. Аз не вярвам в това. Казват, че за Любовта не са нужни жертви. Аз не вярвам в това. Вярвам в онази страстната, изпепеляващата, подлудяващата Любов. Любов, която заличава границите между гласа на разума и вика на сърцето. Любов, която те кара да преодоляваш себе си, егото си, гордостта си. Любов, която те кара да забравиш минало и бъдеще. Любов, която иска твоето настояще. И го иска настойчиво, гладно и алчно. Любов, която разкъсва душата си, за да я съгради наново. Която раздира сърцето ти, за да го съедини наново. Която те унищожава, за да се родиш наново. Аз вярвам в Любота-Живот.

Източник: gnezdoto.net