За такива съседи човек може само да си мечтае.. Брутални са!Вашият съсед може да бъде най-добрият ви приятел и най-лошият ви враг. Но вярваме, че той също може да бъде безкраен източник на забавление.

Искате ли да видите?

1.Когато полицейското управление е до пожарната станция:

2.Две момичета срещу две момчета в апартаментите си

3.Направи го, както му беше казано. “Моят съсед не спря да се оплаква, че трябва да боядисам оградата си.”

4.Тази 101-годишен жена показва на всички как да се подготвят за затъмнение.

5.Не стигнахме дотук …