Каква е символиката зад числото 3 ? Знаете ли?

Тройката живее под знака на триъгълника.

Числото 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ­гълник, представящ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта и веселието, символизира възможността за приспособяване.

3 се характеризира със сила, настъпателност, действеност, ор­ганизираност, решително преодоляване на трудностите, работос­пособност. В ден, месец или година, тройката може смело да се пребори с всякакви пречки и да победи.

Това е числото на делови и съобразителни хора, отлични ор­ганизатори и ръководители, смели и самоотвержени. За тях не съществува работа, която не биха могли да извършат.

Хората, родени под знака на 3, в природата си са оптимисти, положително настроени към обкръжаващите ги. Склонни са да ги надаряват с любовта си, очаквайки като ответна реакция ува­жението. Те отлично познават своята натура и не разпиляват си­лите си за дреболии.

Избягват сложните ситуации и конфликти, често действат като магнит, притеглящ по особен начин към се­бе си хармонията и щастието. Да постигат своето им помага тях­ната позитивна настроеност. Хората, родени под знака на това число, са изпълнени с чувство за отговорност и стремеж към усъ­вършенстване.

Действайки открито, стремят се да извлекат за се­бе си полза. Изпитват истинска страст към пътешествията и с голяма охота пътуват. Склонни са да проявяват съвършена безкористност, когато оказват помощ на нуждаещите се. При тях се наблюдава ярко изразена склонност към изкуството.

Времето – минало, настояще и бъдеще – ще играе голяма ро­ля в живота на човека, роден под този знак. Общителен, симпа­тичен, убедителен и пълен с очарование, на него му се случва често да убеждава другите. Той притежава щастливата способ­ност да се приспособява към каквато и да било ситуация, тъй ка­то в природата му е заложена особена бързина на възприятията.

Подвижен и интуитивен, този човек е и добър психолог. Какво­то и да се случи, винаги избира без ни най-малко усилие най-из­годното за себе си решение. Притежава изключителния талант да се справя с всичко. Той винаги държи да се хареса изключи­телно, което и предопределя готовността му да предприеме не­що, осигурявайки му лидерството в приятелска компания. Тъй като обича да се забавлява и шегува, да излиза и да кани гости, винаги търсят неговата компания.

3 живее изключително в нас­тоящето, не съжалява никога за своите минали действия. Никога не мисли за своето бъдеще – както в живота, така и в любов­та. Има неприятната склонност да купува на кредит и да живее над възможностите си. Опортюнист и хитрец, той знае как да хва­не още във въздуха добрите предложения.

Говорим си за…

За нещастие нетърпе­лив, посреща с досада спънките в ежедневието и се отнася твърде безотговорно към задълженията си. Независим при усложнения­та, отхвърля всичко, което е противно на неговите разбирания. Пълен със сили и идеи, той може да се превърне в свидлив и без­скрупулен самохвалко. Може да постигне изключителни успехи в професии, които изискват бързина на реакциите и интуиция – търговия, журналистика. Би могъл да стане голям адвокат, как­то и да преуспее в определено изкуство или спорт.

Дълбоко интуитивно, 3 трябва да се освободи от емоциите си. Симпатизира си с 1, 51, 6 и 9.

Според Учителя Петър Дънов…

който разбира смисъла на числата, той е разбрал смисъла на живота. Три е положително число, резултат. Носи радост, оптимизъм, талант, добър вкус, хармония и равновесие. Символизира детето, любовта, мъдростта и истината. Учителят е твърдял, че числото три е символ и на изкупление – когато човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. Три е равновесие. Три е есен.

Според Съни Ламбросо, нумеролог и автор на книги за нумерология

Числото 3 е редуцираното число на 300. То се смята за най-слънчевото и късметлийско число. 3 е въображение, оптимизъм, творческо изразяване, думи, които вибрират със собствената си истина; то символизира принципа на растежа. То е оптимист, който раздвижва, украсява, забавлява обкръжението си, а енергията му е младежка, жизнерадостна, оптимистична.
Нулата на 300 не бива да се игнорира. Тя е енергия без форма, но пълна с възможности, защото тя е „пълно“ и „празно“, „нещо“ и „нищо“ едновременно. От носителя й зависи с какво ще „напълни“ „нищото“ и каква форма ще й придаде. Когато след дадено число има нула (а след 3 има дори две нули), то нулата винаги подсилва цифрата пред нея. А щом това предходно число е 3, то призивът към носителя е да се научи да изрича своята истина, да изразява себе си, да си създаде добри приятелства и читатели, да използва съзидателната енергия, която се подсилва от нулата.

Питагор твърди, че…

числото три определя духовното у човека. То е първото хармонично завършено число. Означава равновесно положение и пълнота. Три е плодът на двете – бащата, майката и детето. Човекът е същество на вечно противоречие и търсене, но се състои от три елемента: разум, чувства и воля, които съответстват на мъдрост, любов и истина. В хармоничното развития човек, тези три страни на неговото аз образуват равностранен триъгълник.

В езотериката…

това число е играло огромна роля още в древността на източните народи. Там троичността на човешката природа е изразявана с други термини, но в същността си са едни й същи. Три се смята за любимо число на хората. В живота обикновено го допускаме като граница на нещо. Казваме, ако не първия път, ако не втория път, то поне третия път ще се случи.

В Библията…

числото 3 обозначава Божият замисъл. Когато се описва разпването на Христос, числото 3 е споменавано около 15 пъти. 3 кръста, 3 апостола в градината с Исус, 3 отрицания на Петър… Всички тези тройки изтъкват, че е било изцяло Божи замисъл Христос да бъде разпнат.

Светата Троица…

е един от най-важните празници за християнското съзнание. Той ознаменува идването на Светия Дух. Светата Троица като празник е свързан с най-дълбоките тайни, с най-свещените духовни качества на човечеството. Най-висшата задача на човечеството е символично изразена чрез празника Света Троица; това е, че човек трябва отново да напредне от един интелектуален към един духовен живот. Тя е символ на човешката борба за свобода. В Триединството са три Личности от една същност: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Затова и се кръстим три пъти, когато влизаме в църква, затова и молитвите се повтарят три пъти.

Източник: edna