Кои Топ 10 Дестинации, Ще Посетиш, Ако Имаш Възможност? [ТЕСТ]

Кои Топ 10 Дестинации, Ще Посетиш, Ако Имаш Възможност? [ТЕСТ]

Плъзнете наляво, ако желаете да посетите дестинацията или ако не желаете да посетите дестинацията плъзнете надясно.
Като гласувате за всички дестинации, накрая ще откриете колко хора са гласували за тях и колко от тях желаят да посетят всяка една дестинация. Ще откриете също така, колко хора НЕ желаят да посетят дестинацията. Най-посещаваната дестинация ще отиде на първо място в класацията, а най-нежеланата такава, ще отиде последна в класацията.

[wp_quiz_pro id=”5032″]

Не забравяйте да споделите приложението след като плъзнете по всички дестинации, за да разберете резултата от теста.