Молитвата Отче наш – Господната молитва

Господня молитва

(Евангелие от Матея 6: 9-13, Лука 11: 2-4)

И когато Той беше на едно място и се молеше,
след като свърши молитвата, един от неговите ученици Mу рече:

Господи, нaучи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си.

А Той им рече: Когато се молите, казвайте:

Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име,

да дойде Твоето Царство,

да бъде Твоята воля,

както на небето, тъй и на земята;

насъщния ни хляб дай ни днес,

и прости нам дълговете ни,

както и ние прощаваме на нашите длъжници,

и не въведи нас в изкушение,

но избави ни от лукавия;

защото Твое е царството,

и силата, и славата вовеки.

Амин.