Руснак, който вижда бъдещето, разкри какъв ще е живота след 25 години!

Руският футурист Данила Медведев е убеден, че високите технологии ще изиграят важна роля за запазване на климата и увеличаване на продължителността на живота. Какво да очакваме и за какво да се тревожим? Ето какви са прогнозите на специалиста за след 25 г.

Урбанизацията ще повиши нивото на стреса

Бъдещето силно ще промени хората. Сега има две основни тенденции: урбанизация и повишаване на активността във виртуалното пространство. Като биологичен организъм човекът е приспособен към живота в природни условия като синьо небе, зелени дървета, чиста и прозрачна вода. В такава среда правилно се регулират вътрешните система, изработва се хормонът на стреса.

Днес повечето хора живеят в градовете, където условията са по-различни.

Взаимоотношенията между хората ще станат по-нестабилни

Последните две десетилетия човекът все повече е привързан към електронните комуникации. Междуличностното общуване постепенно отива на заден план. Развиват се текстовите и графичните начини на общуване. Възниква усещане за отчуждение, което влияе на характера, здравето и светогледа.

Няма да има единен източник на ценности

Социалните норми се променят – губим връзка с реалността и не разбираме кое поведение е удачно в една или друга ситуация. Продължава фрагментацията на обществото, разделението на богати и бедни. Единен източник на ценности няма да има след 25 години.

Образованието няма да стане виртуално

В сферата на образованието се наблюдава интересно явление – в началото се смяташе, че процесът трябва да бъде модернизиран, за да се повиши ефективността. Да се автоматизира процесът обаче не се получи. Поради това в бъдеще образованието няма да е виртуално.

Да, в дългосрочна перспектива ролята на компютрите ще расте и е възможно системите за обучение да се оптимизират. Фактите сочат обаче, че трябва да се търсят други решения.

Роботите няма да заменят хората

В някои области те са способни да заменят човека, но има такива, които ще останат в пълната власт на живите същества.

Ще можем да се “потапяме” в криосън

Крионауката активно се развива. След 25 години като нищо ще можем да заспиваме и да се събуждаме след 10 години. За да се замрази индивид, не са необходими технологии от бъдещето. И днес след доброволно съгласие можете да бъдете подложени на такава процедура.

Наномедицината ще победи остаряването

Основният проблем в областта на здравето е борбата със старостта. Прогресът в тази посока е много бавен. В бъдеще обаче наномедицината ще даде решения.
Трябва да предотвратим глобалното затопляне

За да бъде предотвратен този процес, трябват определени технологии. Засега те са в процес на разработване.

Природните ресурси има за всички на планетата

Според футуриста природните ресурси на Земята са напълно достатъчни. Въпросът е в прилагането на точните технологии. Трябва да намалим разхода на енергия например.

Трябва да станем по-отговорни

Сега има два типа хора: пасивни потребители и активни двигатели. Вторите с помощта на икономически ресурси се стараят да променят света.

Разработени са много идеи, с помощта на които е необходимо да се промени настоящата икономическа и политическа структура. След 25 г. такива политики ще са в действие.

Източник: profit.bg