Тези хора са имали много по-лош ден от твоя.. Заслужават ли го?Ние всички си изпускаме късмета понякога. Добре е, че хората не губят чувството си за хумор и са способни да се смеят на себе си и на изпитанията си.

Направихме селекция от забавни провали и други случаи на пълна липса на късмет, които можеха да се случат на всеки от нас.

1. “Дървото падна и извади тревата.”

2. Изглежда, че пеперони се страхува от тъмнината.

3. О, тези очарователни линии от тена!

4. Очакванията не бяха такива.

5. Готвача трябва да е имал още по-лош ден.

6. “Направих ли нещо, за да оскърбя сватбения фотограф?”

7. Имахте една работа. Само една.

8. Когато оставяте минерална вода в кола при -30 ° C (-22 ° F) …