Това са нещата от реалността, които мислим, но се страхуваме да обсъждаме!8.Товара на знанието.

9.Развод.

10.Възрастните хора.

11.“Добро” обслужване.

12.Гурме?

13.Клоунът във всички нас.

14.Просто работа.