Сайтът представлява агрегатор на интересно съдържание. Създаден е с цел да забавлява потребителите, предоставяйки им интересно съдържание, което стотици хора споделят по цял свят.Идеята е, че всеки има нужда да научи нещо ново и полезно и всеки има нужда от доза добро настроение, което нашите читатели ценят и ни се доверяват вече толкова време.

Снимките, които са използват са намерени в широкото интернет пространство посредством Google Images. Статиите на сайта са актуални и проверени поне в два източника за достоверност.

Изрично се забранява на сайта да се качват порнографски материали, както и материали свързани с насилие и такива, които проповядват езика на омразата на база пол, възраст, раса, религия. Молим всички потребители да спазват добрия тон!

Потребителите имат право безплатно да получават достъп до услугите, които предоставя сайтът.

Уеб сайта не отговаря за показаните реклами и съдържанието им, отговорността носи компанията им.

Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на сайта..