Чувствата, които всеки човек изпитвал най-малко веднъж, но не може да опише с думи


Следваща публикация

11.Когато сте загазили:

12.Когато заключите сърцето си:

13.Времето:

14.Твърде много думи.

15.Апатия

16.Моята травма и аз:

17.Когато очите ви се срещнат:

18.Когато чувствате, че вашата работа изцежда вашата жизнена енергия от вас:

19.Чувствате се щастлив и успешен само когато сте онлайн.

20.Пропуск в образованието

Бонус: Тази снимка показва, че художникът е химик. Филтриране в действие:

Превод: 7Kefa.com


Следваща публикация