Чудили ли сте се за какво са неясните цифри на личната ви карта?

Често срещам хора, които не знаят какво означават последните цифри от единния им граждански номер (ЕГН).

Широко разпространена е теорията за двойниците, която е свързана с последната цифра на втория ред на гърба на личната ви карта. Е, нека хвърлим малко светлина. Аз също не бях обръщал внимание. Мисля, че това е полезна информация, която трябва да се знае и ще помогна за разпространението и.


ЕГН се поддържа от ЕСГРАОН. ЕГН-то се състои от 10 цифри. Първите 6 показват годината, месеца и датата на раждане (това всеки го знае). Предпоследните 3 показват къде сте родени и вашия пол, като предпоследната е нечетна за жени и четна за мъже, а последната (контролна цифра) показва дали егн-то е вярно, разбра Ко4.
За родените след 2000 г. прибавят 40 към месеца,ако са родени под 1900 г. се прибавя 20 към месеца на раждане.

Пример, имаме ЕГН-то 8812102461. Можем да кажем, че това е мъж и той най-вероятно се е родил в Кърджали. Но да видим дали е вярно. Как се проверява ?

Всяка позиция носи някаква тежест.

1-ва позиция – тежест 2

2 – 4

3 – 8

4 – 5

5 – 10

6 – 9

7 – 7

8 – 3

9 -6

Умножаваме цифрите с определена тежест, според позицията им.След това събираме всички произведения и ги делим на 11, ако е точно делението или остатъкът е 10, то контролната цифра е 0, ако не, то се записва остатъка от делението. В нашия случай имаме :

8 x 2 + 8 x 4 + 1 x 8 + 2 x 5 + 1 x 10 + 0 x 9 + 2x 7 +4x 3 + 6 x 9 ) / 11 =  ?
(16 + 32 + 8 + 10 + 10 + 14 + 12 + 54)/11 =
156/11=15 с остатък 1  =>ЕГН-то е коректно, защото последната цифра от ЕГН-то в примера e 1.

Ето и списък с кодовете на областите.

Благоевград 43

Бургас 43 – 93

Варна 93 -139

Велико Търново 139- 169

Видин169 -183

Враца-183- 217

Габрово 217- 233

Кърджали- 233 -281

Кюстендил 281- 301

Ловеч 301- 319

Монтана 319 -341

Пазарджик 341- 377

Перник 377- 395

Плевен 395- 435

Пловдив 435- 501

Разград 501- 527

Русе  527- 555

Силистра 555 -575

Сливен 575 -601

Смолян 601- 623

София – град 623- 721

София – окръг 721- 751

Стара Загора 751- 789

Добрич (Толбухин) 789- 821

Търговище- 821- 843

Хасково 843- 871

Шумен 871- 903

Ямбол 903 -925

Друг/Неизвестен 925 – 999

Нека сега да видим какво има на гърба на личната карта. Символите са разположени на три реда. Използват се само цифри, буквите от A до Z и знака ‘<‘ .

Първи ред:

1-ва позиция – тип на документа –  I, A или C

2-та е по решение на правителството. За българските лични карти е D.

3-5 Страна издала документа.

6-14-та позиция е номер на документа.

15-та е контролна цифра за позициите 6-14

14-30 по решение на страната издала документа.

Втори ред:

От 1-ва до 6-та позиция е датата ви на раждане.

На 7-ма позиция е контролна цифра за първите 6 цифри.

На 8-ма позиция е вашият пол.

От 9-та до 14-та позиция е датата на изтичане на вашата лична карта.

На 15-та  позиция е контролна цифра за позициите от 9 до 14.

От 16-18 е вашето гражданство.

От 19-29 е вашето ЕГН.

30-та цифра е контролна цифра на позициите 6-30 от първи ред. и за втори ред позициите са от 1-7, 9-15 и 19-29.

Трети ред:

Вашата фамилия, последвана от два символа ‘<‘ и името,и презимето.

Запознати сте вече с начина на проверка, така че тук ще споменем само разликите. Тежестта на цифрите е различна. За първа позиция е 7, за втора е 3, за трета е 1 и се повтаря от началото. Буквите от A до Z носят стойност от 10 до 35. И накрая се дели на 10 и се получава контролната цифра.

Ето и една любопитна теория, която се разпространява като легенда, но мнозина отхвърлят:

Не сте ли любопитни колко човека приличат на вас визуално в лице. Личната ви карта може да ви отговори на този въпрос. Има номер на личната карта, който разкрива колко хора в България, имат подобно лице на вашето пише e-novini.bg.


Погледнете уникалния номер на снимката, числото, което е оградено с червено, обозначава броя на личностите, които визуално са подобни на вас.Този номер винаги е последната цифра, на втория ред. Ако цифрата е нула, това  означава, че нямате „визуален близнак“ и и сте уникални и единствени!

Източник: bgnow