Щраус Открива Напоителна Система И Започва…(ВИДЕО)

Както се казва, нищо не предсказа изненади, когато щраус име на Блеки, както обикновено, просто се втурна през територията на резервата, когато изведнъж намери напоителна система.

И това събитие превърна неговия свят с главата надолу

Не разбирайки какво се случва и как действа, щраусът буквално става луд и не може да се изправи!

Не, просто виж го! От колко малко щастие се нуждае птицата.

Виждали ли сме малки деца да си играят с вода, но досега такова нещо не сме виждали…

Източник: vicer.ru

Превод: www.7kefa.com