15 Илюстрации, Които Показват До Къде Ще Стигне Този Свят!Елиа Коломбо е осезаем художник, чиито творби са много по-дълбоки, отколкото изглежда на пръв поглед. Ако ги разгледате по-отблизо, става ясно: тези илюстрации са истинското отражение на нашия свят.

Избрахме 15-те най-хубави творби на художника, всеки от които съдържа духа на нашето време.

1.“Време за убиване”

© gebelia

2.“Социална тренировка”

© gebelia

3.Затворниците

© gebelia