4 Юмручни Форми, Които Разкриват Тайните На Личността ВиОтнема само малкa наблюдaтелност, за да научите повече за човек. Тялото разкрива много за вътрешния ви съперник и помага да намери начин да общува с него.

Подлагаме ви на малък тест, където ще трябва да направите юмрук и да изберете опцията, която ви пасва най-добре.

1.Палец на върха

2.Палец навътре

3.Палец настрани

4.Палец обърнат нагоре

Резултатите вижте в следващата страница->